انتخاب وب سایت:
  • کمیسیون بررسی موارد خاص
   سامانه شورای بررسی موارد خاص با هدف تسریع در پاسخگویی به درخواست ارباب رجوع، تسهیل در گزارشگیری و دراختیار داشتن عملکرد شوراهای بررسی موارد خاص دانشگاهها و استانها توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم   راه اندازی گردید . این سامانه زیر مجموعه مدیر کل امور دانشجویان داخل  میباشد.

دانشجویان از طریق آدرس آی پی http://91,99,101,134  و یا لینک http://www.msrt.ir/sites/ddstu  با ورود به سامانه خدمات آموزشی اطلاعات خود را ثبت و کد رهگیری دریافت نموده و هزینه رسیدگی را واریز نماید. در مرحله دوم کارشناس دانشگاه یا مؤسسه آموزشی نسبت به کنترل اطلاعات وارد شده توسط دانشجو اقدام می نماید و نهایتاً در مرحله سوم در شورای بررسی موارد خاص استان پرونده مورد رسیدگی نهایی قرار خواهد گرفت.

 
 


راهنمای  نحوه ثبت اطلاعات  دانشجویان مشمول کمیسیون موارد خاص

تعداد بازديد از اين صفحه : 3065