انتخاب وب سایت:
  • معاونت دانشجویی > آشنایی با معاونت دانشجویی 

معاون دانشجویی : آقای دکتر  قنبرعلی شیخ زاده
تلفن 55511116 31 98

 
پست الکترونیک:     sheikhz@kashanu.ac.ir    
 
صفحه شخصی:    http://sheikhzadeh.kashanu.ac.ir/faculty          مسئول دفتر معاونت دانشجویی :
آقای حمیدرضا  رضایی
تلفن :  55912260 31 98
نمابر  : 55511116 31 98 

واحد های زیر مجموعه معاونت دانشجویی
:
معاونت دانشجویی دانشگاه کاشان شامل زیر مجموعه هایی چون مدیریت  امور دانشجویی، مدیریت تربیت بدنی، مرکز مشاوره دانشجویی،  مرکز خدمات درمانی و صندوق رفاه دانشجویان و ...... می باشد.

- مدیریت امور دانشجویی
- مدیریت تربیت بدنی
- مرکز مشاوره دانشجویی
- اداره حسابداری
- شورای انضباطی
- کمیسیون موارد خاص


 

 

تعداد بازديد از اين صفحه :