انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   مهدی   افشان      کارشناس اداره رفاه دانشجویی   اداره رفاه دانشجویی    
 2   زهره   باقری         حسابداری دانشجویی    
 3   حسین   حسنی      خوابگاه برادران   اداره خوابگاه برادران    
 4   سید حسین   حسینی      مسوول مرکز مشاوره   مرکز مشاوره    
 5   جواد   دقیق      مدیر دانشجویی   مدیریت دانشجویی    
 6   جواد   رضازاده      مسئول دفتر   تربیت بدنی    
 7   حمیدرضا   رضایی      مسئول دفتر معاونت   معاونت دانشجویی    
 8   محمد   رمضانی علوی      مدیر تربیت بدنی   تربیت بذنی    
 9   علی   زارع دوست      کارشناس استخر   تربیت بدنی    
 10   زهرا   سروش      کارشناس مشاوره دانشجویی   مرکز مشاوره دانشجویی    
 11   مریم   صالحی      کارشناس تربیت بدنی   تربیت بدنی    
 12   احمد   فرزاد      دفتردار   امور دانشجویی    
 13   ملوک   فیضی      کارشناس مددکار اجتماعی   مرکز مشاوره دانشجویی    
 14   طاهره   لطفی مفرد      کارشناس مشاوره   مرکز مشاوره    
 15   زهرا سادات   لطیفی      کارشناس اداره رفاه   معاونت دانشجویی    
 16   محمد   مزدیان فر      کارشناس مسئول اداره رفاه دانشجویی   اداره رفاه دانشجویی    
 17   علیرضا   ملاقنبری      کارشناس مرکز مشاوره   مرکز مشاوره    
 18   زینب سادات   میرحسینی      تایپیست   حوزه معاونت دانشجویی    
 19   اعظم السادات   نقیبی      مسئول امور اداری مرکز   مرکز مشاوره