انتخاب وب سایت:
  • اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
 
اطلاعیه حسابداری حوزه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی
نظر به اینکه واریز هرگونه وجه به حساب های حوزه دانشجویی تا زمانیکه اصل فیش به حسابداری این حوزه تحویل نگردد به حساب دانشجوی واریز کننده اعمال نمی گردد ضروریست فیش واریز هرگونه وجهی حداکثر تا 30 روز بعد به حسابداری تحویل گردد، در غیر اینصورت وجه واریزی شما به درآمدهای اختصاصی واریز و استرداد آن غیر ممکن می باشد. همچنین ضروریست در هنگام واریز وجه ، نام کامل خانوادگی و شماره دانشجویی بسیار خوانا در فیش بانکی قید گردد.

با تشکر - حسابداری معاونت دانشجوییشنبه 28 بهمن 1391  15:9:54

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 4 خرداد 1396  16:21:56
تعداد بازديد از اين خبر : 2535