نرخ اجاره بهای سراهای خود گردان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱

نرخ اجاره بها (دانلود فایل)

 

پرسش های پر تکرار در مورد نرخ اجاره بها 

پرسش 1: خیلی شلوغ است، گیج شدم. کمی راهنمایی کنید

اگر شما داشجوی روزانه تا (ترم 4 ارشد) -  (ترم 8 دکتری یا کارشناسی) هستی فقط به ستون A  دقت کنید و به بقیه انها کاری نداشته باشید. به زبان ساده در ترم های بالاتر هزینه اسکان ضریب می خورد، پس تلاش کنید به موقع فارغ التحصیل شوید. قیمت ها به میلیون ریال است. مثلا اجاره خوابگاه باباخلیل مبلغ 800 هزار تومان برای یک ترم در اتاق 6 نفره

 

پرسش 2: تفاوت خوابگاه ملکی (صندوق رفاه) با خوابگاه خودگردان چیست؟ ایا خوابگاه های خود گردان بیرون دانشگاه هستند؟

همه خوابگاه های دانشگاه کاشان داخل دانشگاه هستند. اجاره خوابگاه های ملکی کمتر است و باید به حساب صندوق رفاه واریز شود و اجاره بهای خوابگاه های خود گردان باید به حساب دانشگاه واریز شوند. 

 

پرسش 3: اجاره بهای خوابگاه ملکی چقدر است؟

هر سال در اواخر شهریور توسط صندوق رفاه دانشجویان اعلام می شود. هنوز اعلام نشده