سئوالات متداول

 


 پرسش های متداول

         سوال اول :

 مدارک لازم جهت ثبت نام وام های دوره روزانه مربوط به صندوق رفاه دانشجویان چه می باشد؟

 پاسخ :

    1- ارائه سند تعهد محضری (فرم شماره 3)

    2-  کپی حکم کارگزینی ضامن

    3-  افتتاح حساب نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه


  سوال دوم :

 نحوه بازپرداخت وام های  صندوق رفاه دانشجویان به چه صورت می باشد؟

 

   پاسخ :

         ابتدا در زمان تسویه حساب 10% کل وام ها پرداخت می شود.

    بازپرداخت وام ودیعه مسکن متأهلی بصورت یکجا خواهد بود.

    تاریخ سررسید اقساط 9ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. ضمناً مدت خدمت نظام وظیفه به زمان فوق اضافه خواهد شد.

 

سوال سوم:

 مدت مجاز استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان چند نیمسال می باشد؟

پاسخ:

دانشجویان کارشناسی و دکتری 8 نیمسال تحصیلی  و دانشجویان کارشناسی ارشد 4 نیمسال تحصیلی می توانند از تسهیلات رفاهی استفاده نمایند.سوال چهارم:

نحوه افزایش اعتبار کارت تغذیه به چه صورت است؟


پاسخ:

افزایش اعتبار و رزرو غذا به صورت اینترنتی از طریق کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر می باشد.